Sunday, August 14, 2011

ძირითადი აღჭურვილობა

ანკესი

 კოჭა

შნურები და ბეკინგი           შნური უზრუნველყოფს იმიტაციის მიწოდებას თევზამდე. არსებობს სხვადასხვა წონის და შესაბამისად კლასის შნური, რომელიც სხვადასხვა ტიპის თევზაობისას გამოიყენება. უმეტეს შემთხვევაში შნურის გული დაწნული ზონარის მაგვარია, რომელიც დაფარულია სხვადასხვა სინთეთიკური მასალით. არსებობს შნურები, რომლებიც ტივტივებენ (floating lines), უჭირავთ შუალედური მდგომარეობა (intermediate lines) და ძირვადი (sinking lines), ასევე მათი სხვადასხვა სახის კომბინაციები. (shooting head, triangle taper, sink tip და ა.შ)
      შნურების დათვალიერება და შერჩევა შესაძლებელია შემდეგ ბმულზე: http://www.sportfish.co.uk/fly-fishing/fly-lines

         ამ ბმულზე კი ძალიან საინტერესოდ და გასაგებად არის ჩამოყალიბებული ინფორმაცია შნურის ტიპებისა და აგებულების შესახებ:

http://globalflyfisher.com/fishbetter/flylines/

       ამ ბმულზე ნახავთ ამომწურავ ინფორმაციას შნურის ბოლოზე ლიდერის დასამაგრებლად აუცილებელი მარყუჟის დამზადების შესახებ

http://flyfishing.spb.su/forum/viewtopic.p...115&start=0

         ბეკინგი არის დამაგრძელებელი ძუა. მისი დანიშნულება ორგვარია: ჯერ ერთი მისი წყალობით ხდება საკმაოდ რბილი საფენის გაკეთება შნურსა და მაქოს შორის და მეორეც- გამომდინარე იქედან, რომ შნურის სიგრძე მაქსიმუმ 30 მეტრის ფარგლებშია, დიდი თევზის ნემსკავზე წამოგების შემთხვევაში, დამატებით შანსებს გვაძლევს. ჩვეულებრივ ბეკინგად 0.3 მმ ძუის გამოყენებაც დასაშვებია, მაგრამ კლასიკური ბეკინგის უპირატესობები აშკარაა: გაცილებით წვრილი დიამეტრი აქვს და იგივე ტვირთამწეობისას მაქოზე ნაკლებ ადგილს იკავებს, არ იწელება და შესაბამისად, თუკი მჭიდროდ დავახვევთ არ აზიანებს მაქოს.
ლიდერები

         ლიდერი უზრუნველყოფს შნურიდან სატარებლამდე დიამეტრის თანაზომიერ გადასვლას, რათა შნურის სროლისას მოხდეს იმიტაციის ფრთხილად, ბუნებრივად მიწოდება. ზოგადი წესის თანახმად ლიდერის სიგრძე არ უნდა აღემატებოდეს ანკესის სიგრძეს, თუმცა გამოიყენება 3-4 მეტრიანი ლიდერებიც. ლიდერები სხვადასხვა სახისაა:

1. "ტრადიციული" ლიდერები.

        მზადდება სხვადასხვა დიამეტრის ძუისაგან, შნურზე მისაბმელი მონაკვეთი დაახლოებით 0.5 მმ სისქისაა, ხოლო სატარებელზე მისაბმელი მონაკვეთი კი 0,2 ან ნაკლები. არსებობს სპეციალური ცხრილები, რომლებიც უკვე მზა რეცეპტს იძლევიან:         ცხრილი აღებულია ფორუმიდან www.mushki. ru http://www.mushki.ru/terki/viewtopic.php?t...c&start=180 ასეთი ლიდერების დადებითი მხარეა სიიაფე, ხოლო უარყოფითი კი ის, რომ სახეზეა რამდენიმე კვანძი, რომელმაც შეიძლება ლიდერის ახლართვა გამოიწვიოს და "მახსოვრობა".

2. კონუსური ლიდერები

          სხვადასხვა მასალისაგან დამზადებული ლიდერებია, რომლებსაც უკვე ქარხანაშივე აქვთ მინიჭებული კონუსური ფორმა. მათი დადებითი მხარეა ის, რომ კონკრეტული ლიდერი თევზაობის კონკრეტულ პირობაზეა გათვლილი, უარყოფითი კი საკმაოდ მაღალი ფასი და "მახსოვრობა".

        ამ ტიპის ლიდერების დათვალიერება, შერჩევა შესაძლებელია შემდეგ ბმულზე:
http://www.sportfish.co.uk/search?search_t...mp;x=39&y=9

3. გრეხილი ლიდერები

          ამ ტიპის ლიდერები ბოლო დროს განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობენ, რაც გასაკვირი არაა. მათ უამრავი დადებითი თვისება აქვთ: არ აქვთ "მახსვრობა", სხვადასხვა მეთოდიკით დამზადებისას შესაძლებელია ნებისმიერ პირობაში თევზაობა, გამოირჩევიან განსაკუთრებული გამძლეობით, უარყოფითი თვისება მაღალი ფასია, ამიტომ მათ დამზადებაზე ვისაუბრებთ აქ: http://fisher.ge/index.php?showtopic=142
განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობენ ავსტრიელი რომან მოზერის მიერ დამზადებული ლიდერები http://www.sportfish.co.uk/search?brand=Ro...h_terms=leaders

        არსებობს დაწნული ლიდერებიც, რომლებიც კიკინის პრინციპით მზადდება, მაგრამ მათი პოპულარობა ძალზედ დაბალია
          ზემოთ მოყვანილი ცხრილის შესაბამისად დავამზადე 2,3 მეტრის სიგრძის ლიდერი, შედგება სამი მონაკვეთისაგან  - 0,3 მმ, 0,25 მმ და 0,2 მმ, მონაკვეთები ერთმანეთთან მიბმულია ე.წ water knot-ით, შნურს უკავშირდება კვანძით perfection loop, სატარებელს კი 2 მმ-იანი პიტცენბაუერის ტიპის რგოლით, იშლება იდეალურად, თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ მზა კონუსური ლიდერები 3 დოლარზე იაფი არ ღირს ადგილზე, საკმაოდ მოსახერხებელი ვარიანტია, მონაკვეთების სიგრძისა და ძუის კვეთის ცვლით ადვილად შეგვიძლია შევუსაბამოთ თევზაობის სხვადასხვა პირობებს.

 სატარებლები

          ამ მეთოდით თევზაობისას გამოიყენება სხვადასხვა სახის სატარებლები, რომლებიც განსხვავებული მასალებისაგან მზადდება.

            ბოლო დრომდე ყველაზე გავრცელებული იყო ჩვეულებრივი მონოფილური ბოჭკოსაგან დამზადებული სატარებლები (monofilament tippet).
ასეთი სატარებლების დადებითი მხარე სიიაფეა (თუმცა კონკრეტულად fly fishing-ისათვის განკუთვნილი სატარებლები 3-4-ჯერ ძვირია ჩვეულებრივ ძუაზე და უმეტეს შემთხვევაში მაქსიმუმ 50 მეტრიანი მაქოებით იყიდება). უარყოფითი მხარეა ის, რომ წყალში ჩანს და აქვს საკმაოდ დიდი "მახსოვრობა"

          თანამედროვე პრაქტიკაში სულ უფრო დიდ პოპულარობას იხვეჭს ფლუოკარბონის სატარებლები (fluocarbon tippet). ამ მასალას აქვს შემდეგი უპირატესობები: ერთი და იგივე დიამეტრისას გაცილებით გამძლეა მონოფილურ ძუაზე, არ აქვს "მახსოვრობა", არ ძველდება, 2 - ჯერ მძიმეა მონოფილზე და იძიება, შესაბამისად ნაკლებად ჩანს + ამას ფლუოკარბონს მზის სხივების გადატეხვის თითქმის ისეთივე კოეფიციენტი აქვს, როგორც წყალს, რაც მას კიდევ უფრო უხილავს ხდის. უარყოფითი მხარე სიძვირეა და ის, რომ ვერ იტანს მაღალ ტემპერატურებს (მაგ: კვანძის შეკვრისას მაქსიმალურად უნდა მოხდეს მისი დასველება, რათა ხახუნი იყოს მინიმალური). ფლუოკარბონის არჩევისას მაქსიმალური ყურადრებაა საჭირო, რადგან ზოგიერთი მწარმოებელი ფლუოკარბონის სახელით ყიდის უბრალო მონოფილს, რომელიც დაფარულია ფლუოკარბონით. ძირითადი მწარმოებელია იაპონური Cureha Chemical Industry Co. LTD, ევროპაში მისი სატარებლები იყიდება Riverge - ის მარკით, ხოლო ამერიკაში კი Seaguar - ის მარკით.

         სხვადასხვა იმიტაციაზე თევზაობისას სხვადახვა სისქისა და სიგრძის სატარებლებია საჭირო, რაც უფრო ფრთხილია თევზი და დაბალია წყლის დონე, მით უფრო მცირე დიამეტრისა და მაქსიმალურად გრძელი სატარებელია საჭირო.

           სატარებლების დათვალიერება და შეკვეთა შესაძლებელია შემდეგ ბმულზე:

http://www.sportfish.co.uk/fly-fishing/lea...-tippets?page=1
           პირველ რიგში მაქოზე აუცილებლად უნდა დავახვიოთ ბეკინგი. აუცილებლად გასათვალისწინებელია - ბეკინგი იმ რაოდენობისა უნდა დავახვიოთ, რომ მასზე შნურის დახვევის შემდეგ შნურის ბოლო ხვეულები კოჭას პირიდან დაახლოებით 1 სმ-ით მაინც იყოს დაშორებული, რათა გამოირიცხოს შნურისა და კოჭის მეტალის კონტაქტი.

          ბეკინგი და შნური უმჯობესია შევაერთოთ ადვილად გასახსნელი კვანძით, რათა თევზაობის შემდეგ შნური ადვილად მოვხსნათ მაქოდან, გავწმინდოთ და შევინახოთ. შნურს ვაერთებთ ლიდერთან. ლიდერი შესაძლებელია შევიძინოთ ან ჩვენ თვითონ დავამზადოთ, რაზეც შემდგომში გვექნება საუბარი.

         ანკესის აწყობისას პირველ რიგში ვამონტაჟებთ კოჭას. თუკი ანკესი რამდენიმე მუხლიანია, ჯერ ერთმანეთთან ვაერთებთ ზედა (წვრილ) მუხლებს.
თუკი მუხლების შეერთება არ არის იდეალური ქარხნული წუნის ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო სასარგებლოა შესაერთებელი მუხლების ბოლოები დავამუშაოთ უბრალო სანთლით, რაც შეერთებას საიმედოობას მომატებს და ანკესის დაშლასაც გააადვილებს.

No comments: