იმიტაციები


            ამ გვერდზე ვისაუბრებთ ზოგადად იმიტაციებზე და მათი დამზადების ზოგად წესებზე, ასევე შემოგთავაზებთ სტატიებს კონკრეტული, განსაკუთრებით ეფექტური სატყუარების შესახებ.
Klinkhamer Special
Red Tag
March Brown
Adams
Griffith's Gnat
Yellow Stimulator
Elk Hair Caddis
Wooly Bugger
მედღეურას ნიმფები და მათი იმიტაციები
მედღეურას ემერჯერები და მათი იმიტაციები
Spinner&Spent ზრდასრული მედღეურა და მისი იმიტაციები
Hare's Ear Nymph
რუისელის ნიმფა (ლარვა) და მისი იმიტაციები
რუისელის ემერჯერი (პუპა) და მისი იმიტაციები
ზრდასრული რუისელი და მისი იმიტაციები 
Brassie
Copper John
Partridge&Orange 
Prince Nymph
Royal Coachman
Soft Hackled flies
North Country Spiders
Stewart's Black Spider