ტაქტიკა


         ამ გვერდზე გაგაცნობთ Flyfishing - ის მეთოდით თევზაობის ხერხებს, ასევე შემოგთავაზებთ უცხოელ ექსპერტთა მიერ სხვადასხვა სახეობის თევზის ჭერაში დაგროვილი გამოცდილების მოკლე მიმოხილვას.

ჩეხური ნიმფა ნიმფაზე თევზაობის პოლონელებისა და ჩეხების მიერ შექმნილი მეთოდი

ფრანგული ნიმფა ნიმფაზე თევზაობის ფრანგების მიერ შექმნილი მეთოდი

პროფესიონალთა რჩევები სხვადასხვა სახეობის თევზის ჭერის ტაქტიკა

ნიმფაზე თევზაობის ამერიკული სტილი

Strike Indicators 

სპაიდერებზე თევზაობის ტაქტიკა

ნიმფის შერჩევის თავისებურებანი