Sunday, August 14, 2011

იმიტაციების დამზადების ზოგადი წესები

           ზოგადად, fly fishing-ში გამოყენებული სატყუარები რამდენიმე ნიშნის მიხედვით შეიძლება დავყოთ:

1). იმისდა მიხედვით, თუ რისი (მწერის, ლიფსიტის, წვრილი მღრღნელის, ფეხსახსრიანის, რეპტილიის) იმიტაცია გვსურს,

          ამ კატეგორიაში პირობითად შემდეგი სახის კლასიფიკაცია გვაქვს fly (სხვადასხვა მწერის იმიტაცია), სტრიმერი (თევზის ლიფსიტის იმიტაცია) და ე.წ 'თაგვი' სხვადასხვა წვრილი მღრღნელის იმიტაცია, რომელსაც მსხვილ მტაცებელზე თევზაობისას იყენებენ (ასევე მაგალითად ბაყაყის იმიტაცია)

2). იმიტირებული ობიექტის განვითარების რა ეტაპის ასახვა გვსურს.

         ამ კატეგორიაში შესაძლებელია გავაკეთოთ შემდეგი დაყოფა: კვერცხის, ქვირითის იმიტაცია, ნიმფა (მწერის მატლი, ჭუპრი), ემერჯერი (ზრდასრულ მწერად გადაქცევის სტადია), სპინერი (საბოლოოდ ჩამოყალიბებული მწერი) და სპენტი (კვერცხების დადების შემდეგ დაღუპული მწერი)

3). რეალისტურობის დონე.

          ამ კატეგორიაში შესაძლებელია გავაკეთოთ შემდეგი დაყოფა: კლასიკური სტილით დამზადებული იმიტაციები (ორიგინალთან მსგავსება მინიმალურია), რეალისტური (ორიგინალთან მაქსიმალური მსგავსება) და ე.წ. ფანტაზიური სტილი (ამ შემთხვევაში შესაძლებელია იმიტაცია არანაირ ცოცხალ არსებას არ გავდეს, მაგრამ გარკვეული ტრიგერული ელემენტის გამო (მაგალითად წითელი კუდი, ზოგადად ხასხასა ფერები) კონკრეტულ პერიოდში მაქსიმალურად ეფექტური გამოდგეს)

4). წყლის ზედაპირთან მიმართებაში იმიტაციის მდებარეობის მიხედვით
        
         ამ კატეგორიაში შესაძლებელია გავაკეთოთ შემდეგი დაყოფა: ნიმფები (nymph) სხვადასხვა მწერის განვითარების სტადია, რომელიც წყალსატევის ფსკერზე მიმდინარეობას. სველი იმიტაციები - wet flies , რომლებსაც იყენებენ წყლის შუა ფენაში თევზაობოსათვის და მშრალი იმიტაციები - dry flies რომლებითაც წყლის ზედაპირზე თევზაობენ. ემერჯერებს შუალედური მდგომარეობა უჭირავთ, რადგან მათი სხეულის ნაწილი ზედაპირზეა, ნაწილი კი ზედაპირის ქვეშ, ამ კატეგორიას უბრალოდ ემერჯერები-ს კატეგორიაში აერთიანებენ.

        გამომდინარე იქედან, თუ როგორ დინებაზე ვთევზაობთ, იმიტაციების დამზადებისას შეიძლება გამოყენებულ იქნას კლასიკური (ფანტაზიური) ან რეალისტური ტექნიკა. დინებაზე თევზაობისას თევზს არ აქვს იმიტაციის დეტალურად დათვალიერების შესაძლებლოდა და შესაბამისად გამოდგება კლასიკური (ფანტაზიური) იმიტაცია, ნელ დინებაზე ან ტბაზე თევზაობისას კი საჭიროა მაქსიმალურად დეტალიზებული იმიტაცია. აღნიშნული მიდგომა ფართოდაა გავრცელებული მთელს მსოფლიოში, თუმცა, ჩემი აზრით, ეს განპირობებულია იმით, რომ იქ, სადაც ამ მეთოდით თევზაობა ჩვეულებრივი პრაქტიკაა და ასევე იმით, რომ საზღვარგარეთ დაჭერილ თევზს უმეტეს შემთხვევაში უშვებენ, თევზი უფრო ფრთხილი ხდება და მისი დაჭერათ რთულდება. რაც შეეხება რუსეთს, სადაც fly fishing - ი შედარებით ახალი ხილია, იქ წარმატებით თევზაობენ კლასიკურ ვარიანტებზე ნებისმიერ პირობებში. ერთი კი ფაქტია, რომ რეალისტური ტექნიკა ძალზედ ხვეწს და ავითარებს ზოგადად იმიტაციების დამზადების ტექნიკასაც.
           აი ეს მედღეურა ერთმა რიგელმა (Razmik) დაამზადა


           გთავაზობთ სხვადასხვა სახის იმიტაციის დამზადების რამდენიმე საილუსტრაციო ვიდეოს.           ნემსკავის დაფიქსირება დაზგაში ნემსკავის დაფიქსირებას, ამ ერთი შეხედვით უმარტივეს ოპერაციას, უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება, სწორედ ამ პირველ ნაბიჯზეა დამოკიდებული, თუ რამდენად მოხერხებული იქნება შემდგომი ოპერაციების ჩატარება, აღსანიშნავია, რომ თუკი დაზგას არ აქვს ფიქსირების მაქსიმალურად ზუსტი მექანიზმი, იმიტაციის დამზადება საკმაოდ რთულდება, ნემსკავი იწყებს მოძრაობას, შესაბამისად ვერ ხდება მასზე მასალების სიმეტრიული დაფიქსირება, რაც საბოლოო ჯამში იმიტაციის წყალში თამაშზე უკიდურესად უარყოფითად მოქმედებს. გარდა ამისა, მოძრაობისას ხდება ნემსკავის ზედაპირის საკმაო დაზიანება და შემდგომში ჟანგვის პროცესი ძალიან სწრაფად ვითარდება. ქვემოთ მოყვანილ ვიდეოში დეტალურად არის მოცემული თუ როგორ ხდება სხვადასხვა ტიპის ნემსკავის ფიქსაცია


          სამონტაჟო ძაფის დაფიქსირება სამონტაჟო ძაფის პირველი რამდენიმე ხვეულის დადებისას სასურველია მინიმალური რაოდენობის ძაფი დავახვიოთ, რადგანაც დიდი რაოდენობით ძაფი საკმაოდ ამახინჯებს იმიტაციის სილუეტს, გთავაზობთ ყველაზე გავრცელებულ და მარტივ მეთოდს, პირადად მე პირველივე ბრუნზე ვაფიქსირებ ძაფს. მიღებული წესის თანახმად, სასურველია ნებისმიერი ელემენტის დაფიქსირებისას მინიმალურად დასაშვები რაოდენობით გამოვიყენოთ ძაფი, ანუ როგორც კი ვიგრძნობთ, რომ იმიტაციის ამა თუ იმ ელემენტის ფიქსაცია საიმედოა, ზედმეტი ხვეულების დამატება საჭირო აღარაა, გაიხსენეთ ნებისმიერი ცოცხალი არსება, დააკვირდით მას და შეამჩნევთ, რომ ბუნებას ზედმეტი არაფერი უყვარს, ჩვენ კი ჩვენი იმიტაციებით მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ მის მიბაძვას.

           კუდის დაფიქსირება იმიტაციათა 99,9% აქვს კუდი, ისევე როგორც ცოცხალ არსებათა უმეტესობას, შესაბამისად გთავაზობთ ამ ელემენტის ფიქსაციის ამსახველ ვიდეომასალას, გახსოვდეთ კუდის იდეალურად სწორედ დაფიქსირებაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ იმოძრავებს ჩვენი სატყუარა წყლის ზედაპირზე ან სიღრმეში. ვიდეოზე მოცემულია კუდის ფიქსაციის მაგალითი მშრალ იმიტაციაზე, ეს პრინციპი იგივეა ნიმფებისა და სტრიმერებისათვისაც

           დაბინგთან მუშაობის პრინციპები იმიტაციათა უმრავლესობის ტანი მზადდება სხვადასხა სახის დაბინგისაგან. მასთან მუშაობის ზოგადი პრინციპები შემდეგია:

მშრალი იმიტაციებისათვის ვიყენებთ სინთეტიკურ დაბინგს, რადგანაც ის ნაკლებად იწოვს წყალს და იმიტაციაც ადვილად ტივტივებს,

ნიმფების, სტრიმერების და სველი იმიტაციებისათვის ვიყენებთ ბუნებრივ დაბინგებს (სხვადასხვა სახის ბეწვეულს),

უნდა ვეცადოთ, რომ გამოვიყენოთ დაბინგის მინიმალური რაოდენობა, რათა გავიმეოროთ ცოცხალი არსების მოყვანილობა,

ვეცადოთ შევინარჩუნოთ კონუსური ფორმა, რადგან ცოცხალ არსებათა უმეტესობას მეტ-ნაკლებად კონუსური ფორმა აქვს.

ქვემოთ მოყვანილ ვიდეოზე გამოიყენებასპეციალური დაზგა, თუმცა უმეტესწილად დაბინგის ძაფზე დაფიქსირება ხელით ხდება


         იმიტაციის ფეხების მონტაჟი დასრულებული იმიტაციის ერთ-ერთი ტრიგერული ელემენტი სწორედ მისი ფეხებია. მათ სწორედ ფიქსაციაზეა დამოკიდებული თუ რამდენად ბუნებრვი მდგომარეობა ექნება სატყუარას. ქვემოთ მოცემულ ვიდეოზე ნაჩვენებია მშრალი იმიტაციის მაგალითი, თუმცა პრინციპი საერთოა, არსებობს რამდენიმე განსხვავებული მიდგომაც, რაზედაც აუცილებლად ვისაუბრებთ.

         ფრთების მონტაჟი იმიტაციათა დიდ ნაწილს აქვს ფრთები, პირადად ჩემთვის ყველაზე ძნელად ასათვისებელი ელემენტი სწორედ ეს გამოდგა, მაგრამ რეზულტატი წვალებად ნამდვილად ღირს, ფრთებისთვის იყენებენ როგორც ბუმბულს, ასევე სხვადასხვა სინთეთიკურ მასალებსაც.

         იმიტაციის დამზადების ბოლო ეტაპი. კვანძიიმიტაციის დასრულება ხდება კვანძით, რომლის გაკეთება შესაძლებელია როგორც სპეციალური ხელსაწყოთი, ასევე ხელით


No comments: